به نظر می رسد شما از اینترنت اکسپلورر نسخه 8 استفاده می کنید . به منظور استفاده از قالبلیتهای سایت جامعه القرآن پیشنهاد میگردد نسبت به به روز رسانی و یا استفاده از مرورگرهای به روز اقدام فرمایید

نتایج آزمون حفظ 10 جزء دوره تخصصی 95 - المپیاد راسخون خواهران

 

نام نام خانوادگی استان شعبه حفظ شفاهی 5 جزء اول  حفظ شفاهی 5 جزء دوم درصد حفظ کتبی2 درصد مفاهیم کتبی نمره کل3 رتبه
ف  باقریان  تهران  امام حسین (ع) 96 100 92 84 91.33 1
م  نادری تهران  امام حسین (ع) 90.25 83 80 92 86.21 2
ز  نمدی تهران  امام حسین (ع) 95.25 96.25 84 68 82.58 3
ف  در خور تهران  امام حسین (ع) 93 81.5 80 76 81.08 4
ز.سادات  کمالی تهران  امام حسین (ع) 94.25 95.5 72 76 80.96 5
ز به طلب تهران  امام حسین (ع) 96.5 98 88 56 80.42 6
ز.سادات مباشر تهران  امام حسین (ع) 88.25 74.75 72 76 76.50 7
ش خویی تهران  امام حسین (ع) 95 96.25 72 60 75.88 8
م  اکبری تهران  امام حسین (ع) 96.75 91.75 80 52 75.42 9
ح رامین  تهران  امام حسین (ع) 90.25 83.75 80 56 74.33 10
ف  ابراهیم تهران  امام حسین (ع) 94.25 87.75 84 32 69.00 11
ز.سادات فخرایی تهران  امام حسین (ع) 82 42.75 44 84 63.46 12
ث پرتویی تهران  امام حسین (ع) 93.75 39.25 60 52 59.50 13
ف  جعفری تهران  امام حسین (ع) 95 86.25 44 28 54.21 14
ز.سادات روحانی تهران  رسالت 100 100 92 100 97.33 1
ف  شاهمحمدی تهران  رسالت 100 99 96 96 97.17 2
ص نرم چشم تهران  رسالت 95.25 95.5 96 100 97.13 3
ز شفق تهران  رسالت 98.75 98 96 92 95.46 4
ز نادری تهران  رسالت 99 96 92 92 93.83 5
س نظامی تهران  رسالت 91 87.5 96 96 93.75 6
م افراسیابی تهران  رسالت 95.5 96.75 92 92 93.38 7
ف آقایی تهران  رسالت 98.5 96.75 92 84 91.21 8
ف ملایی تهران  رسالت 95.25 96.25 92 84 90.58 9
م.سادات جلالی تهران  رسالت 99.75 98.25 84 88 90.33 10
م  روستایی تهران  رسالت 98.5 96.75 92 80 89.88 11
ز ترجمان تهران  رسالت 99 93.5 88 84 89.42 12
ک صادقی تهران  رسالت 95.5 85.5 84 92 88.83 13
ز اسلامی تهران  رسالت 89.75 93.25 84 80 85.17 14
م  شاه قلعه تهران  رسالت 95.25 91.75 88 68 83.17 15
ش پیراسته تهران  رسالت 91 77.5 84 76 81.42 16
ف  ملکوتی تهران  رسالت 88.25 88.75 84 68 80.17 17
ف توحیدی نژاد تهران  رسالت 91 55.25 76 88 79.04 18
ف  مددیان تهران  رسالت 82 83 80 48 70.17 19
ف ملکی تهران  رسالت 96 18 72 80 69.67 20
ه  مهری تهران  رسالت 60 70 44 84 64.33 21
ز غضنفری تهران  رسالت 85.75 89.75 64 32 61.25 22
ر احمدپور تهران  رسالت 24 59.75 76 48 55.29 23
غ بیات تهران  رسالت 99.25 96 0 0 32.54 24
ف اردستانی تهران  رسالت 97.25 93.25 0 0 31.75 25
ا.السادات قوامی تهران  رسالت 0 0 0 0 0.00 26
ل محمدی تهران  رسالت 0 0 0 0 0.00 26
ف  ملکوتی خواه تهران  رسالت 0 0 0 0 0.00 26
م نعیمی تهران  رسالت 0 0 0 0 0.00 26
ف ولی زاده تهران  رسالت 0 0 0 0 0.00 26
س  عزیزی تهران  امام حسین (ع) 55.75 78.25 48 28 47.67 15
س  عزیزی تهران  امام حسین (ع) 23.75 33.5 32 12 24.21 16

 

 نتایج طرح دوساله امام حسین (ع) - خواهران

 

نام نام خانوادگی استان شعبه حفظ شفاهی 5 جزء اول  نمره حفظ کتبی  نمره مفاهیم کتبی2
ف  درستکار تهران  امام حسین (ع) 92.5 20 19
م صادقی تهران  امام حسین (ع) 96.25 22 18
م فخرایی تهران  امام حسین (ع) 95 23 17
ف قبادی تهران  امام حسین (ع) 0 0 0
ک  قربانی تهران  امام حسین (ع) 82 18 11
ز  مباشر تهران  امام حسین (ع) 76.25 22 9
ز مجلسی تهران  امام حسین (ع) 32.25 16 21
ف  منتظران تهران  امام حسین (ع) 20.25 12 19
ر نوری مطلق تهران  امام حسین (ع) 40.25 16 10
ف  نیک آریا تهران  امام حسین (ع) 56.5 17 8
ه درفکی تهران  امام حسین (ع) 79.25 0 0

حفظ قرآن کریم

حافظ قرآن امیر است

 پيامبر(ص) می‌خواهند جمعی از اصحاب را به مأموريتی بفرستند. برای انتخاب مسئول آن جمع، از هر يك، مقدار محفوظات قرآنی‌شان را می‌پرسند و می‌فرمايند:
«ماذا معك من القرآن؟»«از قرآن چه مقدار حفظ هستی؟»،
هر كس جوابی می‌دهد تا اينكه حضرت به مردی می‌رسد كه از ديگران جوان‌تر است.
از او می‌پرسند و جوان می‌گويد: «من اين سوره و آن سوره و سوره بقره را حفظ هستم» پيامبر می‌فرمايند: «برو كه تو امير آنهايی»

ادامه مطلب...

quran

مطلب روز

قرآن از قول خود قرآن

در تمام 114 سورۀ قرآن کریم آیاتی دربارۀ عظمت قرآن این سرچشمۀ همۀ علوم و کتاب اخلاق و عرفان و فقه و قرآن آمده است که خیلی از آیات چند بار تکرار شده است و تکرار آیه نشانۀ اهمیت آن است اما برای رعایت اختصار در این بخش به همین چند آیه اکتفا می کنیم .
  1- « ذلک االکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین » (بقره ،1) ؛ این کتابی است که شکی آن نیست و راهنمای متقین است .

ادامه مطلب...

 

طراحی و پشتیبانی: باسط وب