نتایج المپیاد راسخون 10 جزء سال 1397 - خواهران

نام نام خانوادگی استان شعبه میانگین شفاهی نمره حفظ کتبی نمره مفاهیم کتبی نمره کل رتبه
ر.  محسنی تهران امام حسین علیه السلام 100 97 90 95.67 1
ا. برادران توحیدی تهران امام حسین علیه السلام 100 97 87 94.67 2
ز. منادی تهران امام حسین علیه السلام 94.25 100 80 91.42 3
ر. زند تهران امام حسین علیه السلام 95.25 87 77 86.42 4
ن. محمدحسین میرزائی تهران امام حسین علیه السلام 98.75 90 70 86.25 5
ح. محمدحسین میرزائی تهران امام حسین علیه السلام 97.125 90 60 82.38 6
س. قرقانی تهران امام حسین علیه السلام 99.375 93 53 81.79 7
آ. اسدپور آرانی تهران امام حسین علیه السلام 99.5 90 47 78.83 8
ه. محمدی خیرآبادی تهران امام حسین علیه السلام 90.125 83 53 75.38 9
ز.السادات سیادتی تهران امام حسین علیه السلام 99.25 93 33 75.08 10
ن. همتی تهران امام حسین علیه السلام 96.625 77 50 74.54 11
ز. رحمانی تهران امام حسین علیه السلام 96.25 80 40 72.08 12
ن ز. شایان صفت تهران امام حسین علیه السلام 97.75 53 27 59.25 13
ف ز. مزینانی تهران امام حسین علیه السلام 87.375 50 30 55.79 14
م. شورورزی تهران امام حسین علیه السلام 69.375 53 27 49.79 15
ز. السادات خالقی تهران امام صادق علیه السلام 0 0 0 0.00 1
ش. افتاده تهران امام صادق علیه السلام  0 0 0 0.00 2
ز. براتی تهران امام صادق علیه السلام  0 0 0 0.00 3
م. حیدری تهران امام صادق علیه السلام  0 0 0 0.00 4
ف. مددی تهران امام صادق علیه السلام  0 0 0 0.00 5
ز. نوری تهران امام صادق علیه السلام  0 0 0 0.00 6
م. میرسلیمانی تهران رسالت 97.625 97 93 95.88 1
م. حسین زاده تهران رسالت 96.625 97 93 95.54 2
سیده ف. هاشمی تهران رسالت 91.375 97 97 95.13 3
ط. شاهجویی تهران رسالت 90.25 93 90 91.08 4
ح.  ملکی تهران رسالت 99.75 93 80 90.92 5
ف. جهانگیر پور تهران رسالت 95.25 97 77 89.75 6
ف. حقیقی تهران رسالت 92.75 90 83 88.58 7
ف. دشتی تهران رسالت 88 80 93 87.00 8
ز. قاسمی تهران رسالت 86.25 93 80 86.42 9
م. حنیفی تهران رسالت 86.375 87 83 85.46 10
ه. مغرب زمینی تهران رسالت 87.125 87 73 82.38 11
ف. عاصی تهران رسالت 89.875 67 70 75.63 12
ف. ایزدی تهران رسالت 51 97 77 75.00 13
ص. ربانی تهران رسالت 73.5 70 70 71.17 14
ز. غلامی تهران رسالت 68.375 67 40 58.46 15
م. زاویسی تهران رسالت 19 70 63 50.67 16
سیده ز. حسینی تهران رسالت 95.25 0 0 31.75 17
ز. موحدی تهران رسالت 11.25 10 57 26.08 18
ن ف. آبرومندی تهران رسالت 0 0 0 0.00 19
ن. رضازاده تهران رسالت 0 0 0 0.00 20
ی. محسن زاده تهران رسالت 0 0 0 0.00 21
ف.سادات منصوری تهران رسالت 0 0 0 0.00 22

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

aparat
robot
telegram
bale
eitaa
tartil
soroush
 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب