نتایج المپیاد سال 98 مشهد - جزء 3 خواهران

نام نام خانوادگی استان شعبه جزء نمره شفاهی نمره حفظ کتبی نمره مفاهیم کتبی نمره کل رتبه
ف. نیک صفت خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 79.25 10 10 99.25 1
ز. ایزدپناه محمدآبادی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 78.75 10 10 98.75 2
ر. ناصری منش خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 79.25 10 9 98.25 3
ف. حائری خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 79.75 10 8 97.75 4
ز. سادات موسوی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 77.75 10 10 97.75 4
س. سمنگانی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 77.25 10 10 97.25 6
ف. نصیری خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 78.75 10 8 96.75 7
سیده م. رضوی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 79.5 9 7 95.5 8
ف. بادسار خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 79.25 10 6 95.25 9
ز. عکسی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 74.75 10 10 94.75 10
س. صاحبی نژاد خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 76.75 10 7 93.75 11
ز. اشکفتی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 74.75 9 10 93.75 11
ز. سادات مخمل باف خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 75.5 8 10 93.5 13
ک. کرباس فروشان خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 76.5 9 8 93.5 13
م. احمدی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 74.25 9 10 93.25 15
ص. سکندری خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 75.75 9 6 90.75 16
ف. تیموری خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 73 10 6 89 17
ن. تاجدار خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 71 10 7 88 18
ز. قلی پور خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 67.25 10 9 86.25 19
ف. پیوندی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 66.25 9 10 85.25 20
آ. سادات حسینی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 67.75 10 7 84.75 21
ف. نیرومند خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 68.75 10 6 84.75 21
ی. عزیزی مقدم خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 62.25 9 6 77.25 23
ف. اللهیاری خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 73.25 0 0 73.25 24
ن. سادات هدایتی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 49.25 10 10 69.25 25
ف. سادات  موسوی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 50.75 9 8 67.75 26
ن. محمد نژاد خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 50.75 9 5 64.75 27
ا. خردمند خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 43.5 10 10 63.5 28
ز. کنعانی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 39.25 10 8 57.25 29
ز. مرادی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 41.25 7 7 55.25 30
ف. قاسمیان مفرد خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 30.75 9 6 45.75 31
ح. رحیم خان کریمی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 29.75 9 7 45.75 31
ز. صادق آبکوه خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 28.75 5 4 37.75 33
ر. صداقت خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 23.25 10 4 37.25 34
ر. پور اکبر خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 24.25 6 4 34.25 35
ف ح. حسام محمدی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 17 3 7 27 36
ز. شجاع خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 0 9 10 19 37
ز. نیک صفت خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 0 10 5 15 38
م. رضوانی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 0 5 6 11 39
م. غلامحسینی خراسان رضوی مشهد - خواهران جزء 12 0 6 1 7 40

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

aparat
robot
telegram
bale
eitaa
tartil
soroush
 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب