نتایح المپیاد راسخون 10 جزء - بهمن ماه 1400

 

نام و نام خانوادگی

معدل کل

وضعیت دریافت مدرک

وضعیت ادامه حفظ

سبحان مقیسه  99.25 مجاز به دریافت مدرک(2 جزء) ادامه حفظ 1.5 صفحه
سید علی سید جعفری 99.2 مجاز  ادامه حفظ 1.5 صفحه
سید مرتضی حسینی  97.45 مجاز  ادامه حفظ 1.5 صفحه
سید مصطفی حسینی 93.65 مجاز ادامه حفظ 1.5 صفحه
امیرحسین رحمتی 90.7 مجاز ادامه حفظ 1.5 صفحه
اعلی جعفری 67.18 مجاز ادامه حفظ 1.5 صفحه
مانی جعفری 66.16 مجاز ادامه حفظ 1 صفحه
روح الله سرایی  47.41 غیر مجاز توقف کامل حفظ
امیر علی مخلصی  46.1 غیر مجاز توقف کامل حفظ
حسین حدادی 45.33 غیر مجاز توقف کامل حفظ
عرفان داوود آبادی  37.05 غیر مجاز توقف کامل حفظ
محمد طه توسلی 36.6 مجاز ادامه حفظ1.5 صفحه
علی قاسمی  33.11 غیر مجاز توقف کامل حفظ
یاسین شبیری  32.1 غیر مجاز توقف کامل حفظ
سید علی سجادی 26.3 مجاز به دریافت مدرک (5 جزء) ادامه حفظ 0.5 صفحه
آرتین محمودی 21.55 غیر مجاز توقف کامل حفظ
علی اکبر قنادیان  19.56 غیر مجاز توقف کامل حفظ
مرصاد غلامی 17.66 غیر مجاز توقف کامل حفظ
عرشیا عرب سالاری  13.18 غیر مجاز توقف کامل حفظ
محمد طه باطومی 13.11 غیر مجاز توقف کامل حفظ
محمد سجاد سماوات  0 غیر مجاز توقف کامل حفظ

 

نام و نام خانوادگی

اجزا 1 و 2

اجزا 3 و 4

اجزا 5 و 6

اجزا 7 و 8

اجزا 9 و 10

آزمون 10 جز 

سبحان مقیسه  *** *** *** *** *** 99.25
سید علی سید جعفری 100 100 99.75 100 98.25 99
سید مرتضی حسینی  97.75 94 98 95.5 94.5 98
سید مصطفی حسینی 97.75 95.5 96.75 97.25 97.5 92
امیرحسین رحمتی 91.5 94.5 97.5 98 91.5 88.75
اعلی جعفری 71.25 88.75 96.75 70.5 63 61.75
مانی جعفری 80.5 78.75 51.5 77.25 *** 63.25
روح الله سرایی  24 12.75 51.75 13.5 18.75 18.25
امیر علی مخلصی  82.5 88.5 88.5 2 0 43
حسین حدادی 83 87 75.5 34.5 0 40
عرفان داوود آبادی  58.5 93.5 53.5 35.25 0 31.5
محمد طه توسلی 81.5 0 95 0 0 74.5
علی قاسمی  99.75 100 100 98.5 98.5 0
یاسین شبیری  97 98.25 95.5 95.25 95.5 0
سید علی سجادی 61.5 91.5 83.75 *** *** 0
آرتین محمودی 0 0 17.75 0 0 30.5
علی اکبر قنادیان  79 29 0 8 0 17.75
مرصاد غلامی 0 0 0 0 0 26.5
عرشیا عرب سالاری  99.75 98 0 0 0 0
محمد طه باطومی 11.75 29.25 11.5 3.5 15.75 12.5
محمد سجاد سماوات  0 0 0 0 0 0

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

aparat
robot
telegram
bale
eitaa
tartil
soroush
 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب