به نظر می رسد شما از اینترنت اکسپلورر نسخه 8 استفاده می کنید . به منظور استفاده از قالبلیتهای سایت جامعه القرآن پیشنهاد میگردد نسبت به به روز رسانی و یا استفاده از مرورگرهای به روز اقدام فرمایید

نتایج المپیاد عروج سال 1396 - اجزاء 3 و 17 برادران

 

نام نام خانوادگی استان شعبه جزء نمره شفاهی درصدحفظ کتبی نمره حفظ کتبی مفاهیم کتبی نمره مفاهیم کتبی نمره کل
امیر حسین اخوان تهران امام حسن عسکری (ع) 3 80 90 9 60 6 95
امیر محمد  اخوان تهران امام حسن عسکری (ع) 3 79 100 10 60 6 95
امیر حسین برجلو تهران امام حسن عسکری (ع) 3 80 90 9 40 4 93
مهدی پروانه تهران امام حسن عسکری (ع) 3 63.75 50 5 50 5 73.75
امیرحسین جمالی تهران امام حسن عسکری (ع) 3 80 70 7 80 8 95
محمد رضا حسینی تهران امام حسن عسکری (ع) 3 76.5 80 8 60 6 90.5
سبحان  رضائیان تهران امام حسن عسکری (ع) 3 77.25 90 9 70 7 93.25
سید حامد زرگر تهران امام حسن عسکری (ع) 3 79.5 90 9 50 5 93.5
سجاد صدیقی تهران امام حسن عسکری (ع) 3 78.75 90 9 70 7 94.75
سینا صدیقی تهران امام حسن عسکری (ع) 3 80 90 9 80 8 97
محمد حسن غفاری مقدم تهران امام حسن عسکری (ع) 3 71.5 50 5 20 2 78.5
محمد عرفان فیضی تهران امام حسن عسکری (ع) 3 77.75 60 6 80 8 91.75
حسن  مرادی اصلی تهران امام حسن عسکری (ع) 3 79 70 7 60 6 92
محمد امین ملک کوهی تهران امام حسن عسکری (ع) 3 61.5 80 8 40 4 73.5
سپهر نعیمایی تهران امام حسن عسکری (ع) 3 78 80 8 50 5 91
علی اسدی تهران رباط کریم 3 77.5 50 5 50 5 87.5
محمد رضا اسدی تهران رباط کریم 3 66.5 60 6 60 6 78.5
رضا  جمشیدی تهران رباط کریم 3 80 60 6 50 5 91
سجاد حیدری تهران رباط کریم 3 28.5 30 3 50 5 36.5
حسین سلحشور تهران رباط کریم 17 77 100 10 90 9 96
یاسین شریفی تهران رباط کریم 3 69.75 40 4 50 5 78.75
مهدی طهماسبی تهران رباط کریم 3 51.5 20 2 70 7 60.5
محمد طاها عروج لو تهران رباط کریم 3 79.25 70 7 30 3 89.25
امیر محمد  قربانی گل تهران رباط کریم 3 72.5 40 4 60 6 82.5
رامین نظری تهران رباط کریم 3 76.25 60 6 60 6 88.25
عبد الباسط ازبک البرز کرج 3 76.5 70 7 40 4 87.5
محمد حسام  اسلامی البرز کرج 3 32 40 4 50 5 41
محمد رضا حسین پور البرز کرج 3 78.5 30 3 40 4 85.5
سالار خدائی البرز کرج 17 77.25 70 7 30 3 87.25
علیرضا خرم جاه البرز کرج 3 73.25 40 4 60 6 83.25
علی رضا دانشی البرز کرج 3 64 40 4 60 6 74
علی دستجردی البرز کرج 3 75.5 70 7 50 5 87.5
امیر علی زارعی البرز کرج 17 65 90 9 80 8 82
ابولفضل  شریف کاظم البرز کرج 3 74.5 40 4 60 6 84.5
احمد رضا شریفی البرز کرج 17 80 80 8 90 9 97
محمد مهدی عبدلی البرز کرج 3 72.5 20 2 30 3 77.5
محمد رضا عسگری البرز کرج 3 75 70 7 70 7 89
محمد حسین عظیمی البرز کرج 3 69 30 3 70 7 79
محمد صالح فلاحی البرز کرج 3 75.5 60 6 70 7 88.5
محمد امین فلاحی البرز کرج 3 77.5 50 5 50 5 87.5
محمد رضا کشاورز شاهباز البرز کرج 3 68.25 50 5 60 6 79.25
امیر حسین ملا البرز کرج 17 77 80 8 60 6 91
عباس میرزایی البرز کرج 3 72.5 30 3 30 3 78.5
امیرعلی بشارتی تهران مرکز قرائت 3 75.5 70 7 30 3 85.5
امیر علی سعید مهر تهران مرکز قرائت 3 71.5 70 7 80 8 86.5
امیر حسین فشکی تهران مرکز قرائت 3 77 60 6 80 8 91
مهدی محدث تهران مرکز قرائت 3 69.5 50 5 60 6 80.5
امیر محمد  ملکلی تهران مرکز قرائت 3 67 30 3 50 5 75
علی  نصیری تهران مرکز قرائت 3 80 40 4 50 5 89
مهدی  ونکی تهران مرکز قرائت 3 60 80 8 60 6 74
سید مهدی هاشمی نژاد تهران مرکز قرائت 3 61 20 2 60 6 69
سید علی اصغر هاشمی نژاد تهران مرکز قرائت 3 20 50 5 70 7 32
 حسین  بنیاد تهران نامجو 3 63.5 40 4 40 4 71.5
 محمد مهدی  خلیلی تهران نامجو 3 51 0 0 0 0 51
سید امیر   عباس امامی تهران نامجو 3 74 50 5 60 6 85
علی احسانی تهران نامجو 3 80 90 9 30 3 92
آریا ارجمندی تهران نامجو 3 39 60 6 40 4 49
مهدی  اسفندیاری تهران نامجو 3 79.25 60 6 50 5 90.25
امیر حسین  حسینی تهران نامجو 3 79.25 60 6 60 6 91.25
سید امیر علی خادم زاده تهران نامجو 3 74 10 1 20 2 77
محمد صادق خطیب تهران نامجو 3 80 70 7 40 4 91
امیر محمد  خلیلی تهران نامجو 3 79.5 50 5 60 6 90.5
محمد حسین خلیلی تهران نامجو 3 65.25 0 0 0 0 65.25
محمد صدرا دوستی فرد تهران نامجو 3 77.5 70 7 50 5 89.5
سید حسن دهنوی تهران نامجو 17 75 70 7 80 8 90
سیدامیر حسین ساجدی تهران نامجو 3 78.25 60 6 40 4 88.25
عرفان سقازاده آرانی تهران نامجو 3 72.25 50 5 40 4 81.25
محمد صادق شریفی تهران نامجو 17 78 90 9 80 8 95
محمد ابراهیم غفاری تهران نامجو 3 79 70 7 50 5 91
امیر محمد  غفاری تهران نامجو 3 73.5 40 4 0 0 77.5
شاهین فرزانه تهران نامجو 3 78.25 60 6 70 7 91.25
احمد  قربانی تهران نامجو 3 11 50 5 40 4 20
امیر حسن  قربانی نکو تهران نامجو 3 80 70 7 60 6 93
سید حسام الدین  کاظمی تهران نامجو 3 74 80 8 70 7 89
صفی الله  کریمی تهران نامجو 3 80 50 5 60 6 91
امیر حسین  گرجی تهران نامجو 3 64 60 6 50 5 75
مرتضی گلستانی فر تهران نامجو 3 65.5 50 5 30 3 73.5
حسین محمدی تهران نامجو 3 72.5 40 4 60 6 82.5
مرتضی مظهری تهران نامجو 3 78 80 8 60 6 92
امیر عباس ملک لو تهران نامجو 3 51 30 3 50 5 59
سید میر محمد سجاد  موسوی تهران نامجو 3 66 70 7 50 5 78
محمد طه  مهری تهران نامجو 3 79 70 7 50 5 91
امیر حسین  میر خلف زاده تهران نامجو 3 80 30 3 0 0 83
علیرضا نخجوانی تهران نامجو 3 74 60 6 60 6 86
مهدی نخجوانی تهران نامجو 3 52 60 6 20 2 60
محمد حسن نوری تهران نامجو 3 78 80 8 50 5 91
سید مهدی هاشمی تهران نامجو 3 0 60 6 50 5 11
سید مجتبی هوایی تهران طلاب 3 75.5 70 7 70 7 89.5
محمد مهدی طاهری سلطانی تهران طلاب 3 79.75 90 9 80 8 96.75
سجاد  شیخعلی تهران طلاب 3 79.5 70 7 80 8 94.5
محمد چیذری تهران منتظران مهدی 3 58.5 30 3 40 4 65.5
محمد مهدی حیدری تهران منتظران مهدی 3 72.5 60 6 30 3 81.5
محمد امین حیدری تهران منتظران مهدی 3 22 70 7 40 4 33
امیر  رجبی تهران منتظران مهدی 3 36.5 30 3 20 2 41.5
علی محمد قدوسی تهران منتظران مهدی 3 76.25 70 7 20 2 85.25
علی  یزدانی تهران منتظران مهدی 3 68 70 7 30 3 78
محمد حسن  برخ تهران ورامین 3 78.5 70 7 60 6 91.5
سید اسماعیل  حسینی تهران ورامین 3 77 40 4 20 2 83
سید مصطفی  حسینی تهران ورامین 3 36.5 10 1 0 0 37.5
سید محمد مهدی  حسینی تهران ورامین 3 20 30 3 40 4 27
عرفان    شیر محمدی تهران ورامین 17 79 70 7 40 4 90
محمد حسین حسنی تهران ورامین 17 80 70 7 40 4 91
سید علیرضا حسینی تهران ورامین 17 77.75 100 10 50 5 92.75
محمد حسین خاوری تهران ورامین 17 80 100 10 40 4 94
محمد رضا رحمانی تهران ورامین 17 80 100 10 40 4 94
محمد اسماعیل  رشتی تهران ورامین 17 80 0 0 0 0 80
احسان شیر کوند تهران ورامین 17 78 100 10 40 4 92
محمد رضا مختاری تهران ورامین 17 80 100 10 30 3 93
سید ابوالفضل مظفری تهران ورامین 17 80 100 10 40 4 94

 

حفظ قرآن کریم

حافظ قرآن امیر است

 پيامبر(ص) می‌خواهند جمعی از اصحاب را به مأموريتی بفرستند. برای انتخاب مسئول آن جمع، از هر يك، مقدار محفوظات قرآنی‌شان را می‌پرسند و می‌فرمايند:
«ماذا معك من القرآن؟»«از قرآن چه مقدار حفظ هستی؟»،
هر كس جوابی می‌دهد تا اينكه حضرت به مردی می‌رسد كه از ديگران جوان‌تر است.
از او می‌پرسند و جوان می‌گويد: «من اين سوره و آن سوره و سوره بقره را حفظ هستم» پيامبر می‌فرمايند: «برو كه تو امير آنهايی»

ادامه مطلب...

quran

مطلب روز

روش هایی برای ناراحت کردن شیطان رجیم

روزی حضرت محمد (ص) شیطان را در مسجد الحرام دید ، پیش او رفت و گفت : ای ملعون چرا ناراحتی ؟ شیطان گفت : از دست تو و امت تو ناراحتم . حضرت فرمود : چرا از من ناراحتی ؟ شیطان گفت : که چون این همه تلاش می کنم که مردم را گمراه کنم ولی تو در قیامت از آنها شفاعت می کنی و تمام زحمات مرا به هدر میدهی به خاطر همین با تو دشمنم و از تو بدم می آید .
حضرت فرمود : از دست امتم چرا ناراحتی ؟ شیطان گفت : امت تو خصوصیاتی دارند که امت های دیگر ندارند .
اول : وقتی به هم میرسند سلام می کنند ، که سلام اسم خداست . من از این اسم می ترسم .

ادامه مطلب...

 

طراحی و پشتیبانی: باسط وب