به نظر می رسد شما از اینترنت اکسپلورر نسخه 8 استفاده می کنید . به منظور استفاده از قالبلیتهای سایت جامعه القرآن پیشنهاد میگردد نسبت به به روز رسانی و یا استفاده از مرورگرهای به روز اقدام فرمایید

نتایج المپیاد راسخون - 25 جزء خواهران

نتایج المپیاد راسخون - 25 جزء خواهران

نام نام خانوادگی استان شعبه حفظ شفاهی 10 جزء اول  حفظ شفاهی10 جزء دوم حفظ شفاهی 5 جزء پنجم میانگین حفظ شفاهی درصد حفظ کتبی درصد مفاهیم کتبی نمره کل رتبه
ز. نمدی تهران  امام حسین (ع) 97.75 86.75 94.25 92.92 84 84 86.97 1
ف. باقریان  تهران  امام حسین (ع) 98.5 58.25 87.5 81.42 84 68 77.81 2
ز. به طلب تهران  امام حسین (ع) 100 86.75 95.5 94.08 76 60 76.69 3
ز. سادات مباشر تهران  امام حسین (ع) 60.5 36 75.5 57.33 48 64 56.44 4
ش. خویی تهران  امام حسین (ع) 83.5 67.75 74.25 75.17 60 32 55.72 5
م. نادری تهران  امام حسین (ع) 18.25 30.5 54.25 34.33 56 76 55.44 6
ح. رامین  تهران  امام حسین (ع) 77.25 38.5 41.75 52.50 52 52 52.17 7
ف. ابراهیم تهران  امام حسین (ع) 31 38.25 63.25 44.17 48 52 48.06 8
ز. سادات  کمالی تهران  امام حسین (ع) 49 0 50.5 33.17 40 56 43.06 9
ث. پرتویی تهران  امام حسین (ع) 84 8.75 0 30.92 48 32 36.97 10
ف. در خور تهران  امام حسین (ع) 85.75 83 91.75 86.83 0 0 28.94 11
ز. سادات فخرایی تهران  امام حسین (ع) 62.5 18.5 9 30.00 0 0 10.00 12
م. اکبری تهران  امام حسین (ع) 0 0 49.25 16.42 0 0 5.47 13
ز. سادات روحانی تهران  رسالت 99.5 100 99 99.50 96 80 91.83 1
ف. آقایی تهران  رسالت 95.5 97.25 95.25 96.00 88 84 89.33 2
ف. ملایی تهران  رسالت 86.75 92.25 90 89.67 96 64 83.22 3
م. افراسیابی تهران  رسالت 88.75 87.25 92.25 89.42 80 80 83.14 4
ز. شفق تهران  رسالت 96.5 69.75 91.25 85.83 88 72 81.94 5
ز. ترجمان تهران  رسالت 93.25 95.5 76.75 88.50 76 80 81.50 6
ف. اردستانی تهران  رسالت 91.25 90.25 79.25 86.92 76 80 80.97 7
س. نظامی تهران  رسالت 69.25 63.75 69.25 67.42 80 92 79.81 8
م. سادات جلالی تهران  رسالت 90.5 96.75 95.5 94.25 88 56 79.42 9
ف. ملکوتی تهران  رسالت 49 88.25 66.75 68.00 76 88 77.33 10
م. روستایی تهران  رسالت 82.75 82.75 84.75 83.42 80 64 75.81 11
ف. شاهمحمدی تهران  رسالت 95.25 76.75 64 78.67 72 76 75.56 12
ف. توحیدی نژاد تهران  رسالت 78 71.75 26 58.58 60 48 55.53 13
ف. مددیان تهران  رسالت 60 69.5 26.25 51.92 64 48 54.64 14
ف. ملکی تهران  رسالت 50 8.25 0 19.42 92 52 54.47 15
ک. صادقی تهران  رسالت 14.5 30.5 29.75 24.92 44 52 40.31 16
ر. احمدپور تهران  رسالت 63.5 0 0 21.17 0 0 7.06 17
ش. پیراسته تهران  رسالت 52.75 7.75 0 20.17 0 0 6.72 18

 

حفظ قرآن کریم

مقام حفظ و حافظ قرآن

احترام و توجه به حاملین قرآن
ارزش و بهای حافظان قرآن علاوه بر نزد خدا در میان اجتماع نیز حائز اهمیت است زیرا کسی که با قرآن مانوس است چنانکه قرآن را با تانی و توجه به معانی آن حفظ کند به مرور زمان معانی قرآن در جان و جسم او نفوذ کرده وتمامی اعمال و رفتار او را تحت تاثیر قرار می دهد . وقتی گفته می شود قرآن پاسخگوی تمامی نیازهای بشر در تمامی اعصار بوده وهست ، یعنی با تدبر در آیاتش می توان رفتارهای درست از نادرست و بایدها و نبایدها را فرا گرفت ؛ بگونه ای که ( شخص قرآنی ) تمام صفاتش خداگونه می شود . 

ادامه مطلب...

quran

مطلب روز

شناخت صوت

اصطلاح صوت را بارها در بحث تلاوت شنیده ایم . در این سلسله مطالب قصد داریم ، صوت و اصطلاحات وابسته به آن را در حد امکان توضیح دهیم .
تعریف صوت :
صدا امواجی است که از برخورد اشیاء و تماس دو شیء با یکدیگر حاصل و از طریق گوش شنیده می شود و مراد از آن در قرائت ، صدای مطلق و خشک و بی روح است که بدون هیچ گونه احساس و آهنگ موزونی خارج می شود .

ادامه مطلب...

 

طراحی و پشتیبانی: باسط وب