telegramwhite aparat igap soroush tartil hamrahquran

vaghf

وقف اضطراری

همانطور که از نام این وقف مشخص است در وقف اضطراری قاری قرآن سببی برای توقف ندارد چه لفظی و چه معنوی. بلکه علت وقف نفس تنگی، سرفه ، تپق ، فراموشی ، خواب و امثال اینها می باشد که ممکن است به هنگام قرائت بر قاری عارض شود.

 

 

vaghf

وقف جایز

وقف جایز یعنی وقف بر روی کلمه ای که با کلمات ما قبل و ما بعد خود ارتباط معنوی داشته و ارتباط لفظی و عدم آن هر دو جایز و یکسان است.یعنی وقف و وصل هر دو اولی بوده و امتیازی نسبت به هم ندارند.علامت وقف جایز حرف ( ج ) می باشد.

 

 

vaghf

وقف سنّت

بنابر اقوال مختلف که سند متّصله ای ندارند پیامبر گرامی اسلام به هنگام قرائت قرآن کریم در مواقف و مواضعی وقف نموده اند که به وقف سنت معروف می باشد.

البته در این مواضع هفده گانه اختلاف نظر وجود دارد.

 

 

vaghf

وقف صالح

وقف صالح یعنی وقف بر روی کلمه ای که با کلمات ما قبل و ما بعد خود ارتباط معنوی داشته و ارتباط لفظی ( نحوی ) نیز ترجیحاً دارد.یعنی وصل به وجه اقوی،اولی و وقف به وجه ضعیف اولی می باشد.علامت وقف صالح ( صلی ) به وجه اقوی در وصل و علامت ( قلی ) در وقف به وجه ضعیف می باشد.

vaghf

وقف مرخّص ضروری

این وقف عبارت است از آنکه در وقف و ابتدا عبارت یا آیه دوم از لحاظ لفظ و معنا نیازمند به ماقبل خود باشد.ولی به جهت طول آیات و یا ضعف نفس قاری یا حافظ مجوز وقف بر انتهای عبارت اول داده شده است.

 

 

vaghf

وقف مطلق

وقف مطلق عبارت از آن است که دو آیه یا عبارت از لحاظ لفظ و معنا در شرایطی باشند که وقف به عبارت اول و ابتدا به عبارت بعد هر دو نیکو و پسندیده بوده و وصل دو آیه نیز بلامانع و موجه باشد.به عبارت دیگر وقف مطلق می تواند شاخه ای از وقف تام باشد.

 

 

vaghf

وقف معانقه یا مراقبه

وقف معانقه یا مراقبه یعنی در آیه ای دو نزدیک هم باشند.با شرایط وقفی یکسان که در صورت وقف بر یکی بر دیگری نمی توان وقف نمود.

* معانقه یعنی دست به گردن هم شدن و مراقبه یعنی نگهداری و محافظت.ابوالفضل عبدالرحمن بن احمد عجلی این علامت را وضع نموده که نشانه آن سه نقطه در کنار هم می باشد.او آن را از نقطه های نون و قاف کلمه معانقه اخذ کرده است و در هیجده و به روایتی بیست و شش موضع قرآن کریم نیز قرار داده است.

 

vaghfتعریف وقف و ابتدا

وقف وابتدا فن با ارزشی است که با شناخت آن کیفیت ادای قرائت معلوم می شود.از این جهت که قاری در چه محل هایی باید وقف کندکه معنا تمام باشد و از چه جاهایی باید شروع کند که معنا را مختل نسازد.

 

 

vaghf

وقف کُفران

در قران کریم به قول مشهور نوزده موضع وجود دارد که صورت وقف عمدی و با اختیار روی این مواضع موجب تکفیر و معصیت خواهد بود.این وقف تفاوتی کوچکی با وقف قبیح دارد. (توجه کنید)

مواقف نوزده گانه کفران به این شرح می باشد.

 

 

vaghf

نقد و بررسی نظریه های چهارگانه در باب وقف و ابتدا

قرآن کریم کتابی است که در نهایت فصاحت و بلاغت ادبی نازل گردیده،چه بسا که وقف بر روی یک کلمه معانی وسیعی را در بر داشته و شنونده را به تفکر و تدبر وا دارد.اینکه ما بخواهیم صرفا نظرات نحویون و قوانین صرف و نحوی را در قرائت خود به کار گیریم نقاط ضعف و قوتی را در بر دارد چرا که با عنایت به این قوانین تمامی موارد صرف و نحوی که در الفاظ و ترکیب آیات رعایت شده و غالباً در لفظ خلاصه می شود.با نگرش صرف و نحوی در وقف و ابتدا معانی آیات و مقصود کلام دچار نقصان خواهد شد.فصاحت و بلاغت آیات ایجاب می نماید که در پاره ای موارد قوانین نحو شکسته شود تا مراد و مقصود حاصل گردد.

 

vaghf

نظر علما در باب وقف بر آخر آیات

قرآن کریم بنا بر قول مشهور دارای ۶۲۳۶ آیه می باشد که هر آیه با شماره خاص خود مشخص گردیده است.در طی قرون و اعصار اساتید و صاحب نظران بسیاری در باب چگونگی وقف بر اخر آیات سخن رانده و ارئه طریق نموده اند که در این قسمت به ذکر هر کدام به صورت جداگانه می پردازیم :

 

 

صفحه2 از2

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

aparat robottelegram igap tartil soroush

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب