معماهای جالب قرآنی

010224 moamahaye qorani 01

معما: سوره‌هایی که حضرت محمد(ص) فرمود آن سوره‌ها مرا پیر کرد، چیست؟

پاسخ معما : سوره‌های هود، واقعه، مرسلات و نبا می‌باشد.

معما: کدام سوره قرآن به نام یکی از فلزات است؟

پاسخ معما : «حدید» که به معنای «آهن» است

معما: نام موجودی که نه انسان است و نه حیوان و نه فرشته و نام یکی از سوره‌های قرآن است؟

پاسخ معما : سوره«جن

معما: سوره‌ای که نام میوه‌ای است و خداوند به آن قسم خورده است؟

پاسخ معما : سوره «تین»

معما: نام سوره‌ای که به معنای روزگار است، چیست؟

پاسخ معما : سوره «دهر»

معما: کدام سوره‌ها نشان دهنده بخش‌هایی از شبانه روز هستند؟

پاسخ معما : فلق، عصر، لیل و فجر

معما: سوره‌هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده، کدامند؟

پاسخ معما : تبت، عصر، قارعه، عبس، لیل، شمس

معما: نام مرد دانشمندی که یکی از سوره های قرآن به نام اوست؟

پاسخ معما : لقمان

معما: سوره‌هایی را که تعداد آیه‌های آن، برابر با تعداد امامان معصوم است؟

پاسخ معما : تحریم » و«طلاق

معما: سوره‌ای که به نام یکی از روزهای هفته است؟

پاسخ معما : جمعه

معما: دام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟

پاسخ معما : یس

معما: کدام سوره به «عروس قرآن» مشهور است؟
پاسخ معما : الرحمن
معما: تنها سوره‌ای که به زبان حال بندگان نازل شده، کدام است؟

پاسخ معما : حمد

معما: زینت قرآن چیست؟

پاسخ معما : به فرمایش حضرت محمد(ص)صوت زیبا زینت قرآن است

معما: کدامیک از اسماء الحسنی خداوند است که ۱۱۴ مرتبه مطابق با تعداد سوره‌های قرآن آمده است؟

پاسخ معما : لفظ «رحیم» ۱۱۴ مرتبه در قرآن کریم آمده است

معما: کدام سوره به «مادر قرآن» معروف است؟
پاسخ معما : سوره «حمد» به مادر قرآن معروف است.

معما: چند سوره با «الحمدلله» شروع می شود؟

پاسخ معما : پنج سوره با «الحمد الله» شروع می‌شود. «۱. حمد، ۲. انعام، ۳. کهف، ۴. سبأ، ۵. فاطر»

معما: کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است؟

پاسخ معما : سوره «تکویر» تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است.

معما: نام چه تعداد از سوره‌های قرآن یک حرفی است؟
پاسخ معما : نام سوره‌های «ق، ص، ن» یک حرفی است.

معما: سوره‌ای که همنام یکی از «فروع دین» است چه نام دارد؟
پاسخ معما : سوره «حج».

معما: چند سوره با «اِنّا» شروع می‌شود؟
پاسخ معما : چهار سوره با «انّا» آغاز می‌شود: «۱. فتح، ۲. نوح، ۳.قدر، ۴. کوثر»

 معما: کدام سوره به سوره « امام حسین ـ علیه السلام ـ » معروف است؟

پاسخ معما : سوره «فجر» به سوره امام حسین ـ علیه السلام ـ معروف است.

معما: سوره‌ای که تعداد آیاتش برابر با تعداد « چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ » می‌باشد چه نام دارد؟
پاسخ معما : سوره «صف» تعداد آیاتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ است

معما: کدام سوره «همنام یکی از شهرهای ایران» است؟

پاسخ معما : سوره «نور» همنام شهرستان نور در استان مازندران است

010224 moamahaye qorani 02

معما: سوره‌هایی که به «مسبّحات» مشهور هستند کدامند؟
پاسخ معما : سوره‌های «اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه،‌ تغابن و اعلی» به مسبّحات مشهور هستند.

معما: چه تعداد از سوره‌های قرآن «مکی» و چه تعداد از آن‌ها «مدنی» هستند؟
پاسخ معما : «۸۶ سوره مکی» و «۲۸ سوره مدنی» است.

معما: کدامیک از سوره‌های قرآن همنام «قبیله پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » است؟
پاسخ معما : سوره «قریش» همنام قبیله حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است

 معما: کدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟

پاسخ معما : سوره «یس» به قلب قرآن معروف است.

معما: سور‌ه‌ای که پنج بار کلمه «الله» در آن آمده است چه نام دارد؟
پاسخ معما : در سوره «حج» پنج بار کلمه الله آمده است

معما: کدام سوره قرآن کریم است که غیر از (بسم الله الرحمن الرحیم) «حرف میم» در آن به کار نرفته است؟

پاسخ معما : در سوره «کوثر» به غیر از بسم الله الرحمن الرحیم حرف میم نمی‌باشد.

معما: چه تعداد از سوره‌های قرآن با «اٍذا‌» شروع می‌شود؟
پاسخ معما : سوره‌های «واقعه، منافقون،‌ تکویر، انفطار، انشقاق، نصر و زلزال» با «اذا» شروع می‌شوند.

معما: کدام سوره به «نسب نامه خداوند» مشهور است؟
پاسخ معما : سوره «اخلاص» به نسب نامه خداوند معروف است.

معما: سوره‌هایی که به «عزائم» مشهور هستند کدامند؟
پاسخ معما : سوره‌های «سجده، فصلت، نجم و علق» به (عزائم) مشهور هستند.

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

aparat
robot
telegram
bale
eitaa
tartil
soroush
 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب